Nasza oferta

Koordynacja projektów w ramach programu Erasmus+

Proyecto Ibérico organizuje w Polsce i koordynuje praktyki dla uczniów szkół z sektora szkolnictwa zawodowego oraz studentów uczelni wyższych.

Współpracujemy ze szkołami i organizacjami z sektora kształcenia z krajów Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz w innych projektach finansowanych przez regionalne programy stypendialne.

Zobacz naszą ofertę w ramach projektów finansowanych z funduszy programu Erasmus+: